هر دیده یک ایده

ثبت مشخصات ايده
 • 0
 • عنوان اصلي ايده*
  1
 • مشخصات پيشنهاد دهنده*
  عضو هيأت علمي
  دانشجو
  كارمند
  2
 • آدرس ايميل*
  3
 • شماره تماس*
  4
 • محل فعاليت*فقط یک مورد را انتخاب کنید
  حوزه رياست
  ستاد معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي
  ستاد معاونت پژوهش و فناوري
  ستاد معاونت توسعه مديريت و منابع انساني
  ستاد معاونت دانشجويي و فرهنگي
  ستاد معاونت درمان
  دانشكده پزشكي
  دانشكده دندانپزشكي
  دانشكده داروسازي
  دانشكده بهداشت و مهندسي پزشكي
  دانشكده پرستاري و مامايي
  دانشكده پيراپزشكي
  دانشكده شيمي دارويي
  دانشكده علوم و فناوري هاي نوين
  5
 • معرفي كليات ايده*توضیحات بیشتري در مورد ايده و طرح پيشنهادي خود ارائه نمائيد.
  6
 • نحوه اجراي پيشنهاد*
  7
 • ضرورت پيشنهاد*
  8
 • ملزومات اجرايي طرح*
  9
 • مدت زمان اجرا*بر حسب ماه
  10
 • خروجي مورد انتظار*
  11
 • در صورت داشتن سابقه اجرايي در دانشكده و يا دانشگاه هاي ديگر، لطفا ذكر بفرمائيد.*
  12