آشنایی با انواع روش های مختلف ژورنال کلاب برگزار شد

۲۰ مرداد ۱۴۰۰ | ۱۴:۴۶ کد : ۳۴۷۶ اخبار
تعداد بازدید:۱۰۵

به همت کمیته توانمند سازی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران اولین کارگاه “آشنایی با انواع روش های مختلف ژورنال کلاب» در تاریخ 19 مرداد 1400 برگزار گردید. به همت کمیته توانمند سازی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، اولین جلسه کارگاه آموزشی «آشنایی با انواع روش های مختلف ژِورنال کلاب» با حضور 85 نفر از اعضا هیات علمی دانشگاه برگزار شد.

سخنرانان این کارگاه آموزشی دکتر فرمهینی فراهانی و دکتر پارچه بافیه از اعضا هیات علمی دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران بودند. در اولین جلسه این کارگاه، انواع ژورنال کلاب، نحوه برگزاری، نحوه مشارکت اعضا در آن و....توسط خانم دکتر فرمهینی فراهانی مورد بحث قرار گرفت . همچنین شیوه نامه برگزاری ژورنال کلاب، توسط دکتر پارچه بافیه، مدیر برنامه ریزی درسی مرکز مطالعات و توسعه آموزش دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران، به شرکت کنندگان در این کارگاه آموزش داده شد. پایان بخش این جلسه نیز به پرسش و پاسخ بین شرکت کنندگان مدرسان این کارگاه اختصاص یافت که در آن طی گفتگو پیرامون موضوعات تدریس شده، چک لیست CATجهت ارزیابی روش کار مقالات و دیگر دستورالعمل های مربوطه در اختیار شرکت کنندگان قرار گرفت. لازم به یادآوری است براساس برنامه ریزی صورت گرفته، این کارگاه قرار است به ماهیانه به صورت منظم برگزار شود و زمان دقیق جلسه آتی نیز متعاقبا از طریق همین وبسایت به اطلاع رسانی خواهد شد.


( ۱ )

نظر شما :