فرم تقاضای همکاری دستیاران آموزشی

تعداد بازدید:۱۶۰۸

   فرم تقاضای همکاری دستیاران آموزشی

فایل PDF

دانشجویان واجد شرایط تدریس که کارگاههای مربوطه را گذرانده اند، می بایست حداکثر تا روز یکشنبه ۷ بهمن نسبت به تکمیل فرم ذیل و اخذ موافقت های مربوطه اقدام نموده و در نهایت فرم تکمیل شده را جهت بررسی صلاحیت های لازم به مرکز مطالعات و توسعه آموزش واقع در طبقه آخر ساختمان جرجانی ( ساختمان زرگنده) تحویل نمایند. بدیهی است اطلاع از  نتایج نهایی از این دفتر توسط دانشجویان قابل پیگیری است.

آخرین ویرایش۰۳ بهمن ۱۳۹۷