بانک سوالات دانشکده‌های دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران

لطفا جهت دریافت بانک سوالات نیمسال اول ۹۸-۹۷، بر روی نام فایل کلیک کنید.

بانک سوالات دانشکده دندانپزشکی نیمسال اول ۹۸-۹۷

بانک سوالات دانشکده پیراپزشکی (بخش اول) نیمسال اول ۹۸-۹۷

بانک سوالات دانشکده پیراپزشکی (بخش دوم) نیمسال اول ۹۸-۹۷

بانک سوالات دانشکده پرستاری و مامایی نیمسال اول ۹۸-۹۷

بانک سوالات دانشکده بهداشت (بخش اول) نیمسال اول ۹۸-۹۷

بانک سوالات دانشکده شیمی دارویی نیمسال اول ۹۸-۹۷