فراخوان ثبت نام برای بهره مندی از تسهیلات دانشجویی بنیاد ملی نخبگان در سال تحصیلی ۹۹-۹۸

دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی آزاد اسلامی تهران برای بهره مندی از تسهیلات ارائه شده توسط بنیاد ملی نخبگان، می توانند به وبگاه بنیاد نخبگان استان تهران به نشانی اینترنتی زیر:

https://www.bmn.ir/fa-IR/News/News/88221

مراجعه ، اطلاعیه مذکور را مشاهده و از سایر اخبار و اطلاعات مربوطه بهره مند گردند.