مدارک مورد نیاز برای صدور اقامت همسر فرزند دانشجو تهران

تعداد بازدید:۴۱۹
 1. گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو از واحد دانشگاهی و بلامانع بودن کد پیگیری از سامانه http://www.saorg.ir/
 2. مدارک دانشجو برای هر یک از اعضای خانواده : دو نسخه از صفحه اعتبار، دو نسخه از صفحه روادید تحصیلی، دو نسخه از صفحه شناسنامه فراگیر (صفحه آخر گذرنامه در صورت وجود)
 3. هر یک از اعضای خانواده : اصل گذرنامه به همراه 3 نسخه از صفحه اول، 2 نسخه از صفحه اعتبار و دو نسخه از صفحه شناسه فراگیر (صفحه آخر گذرنامه در صورت وجود ) ، دو نسخه از صفحه روادید و مهر ورود (اتباع لبنان و سوریه فقط مهر ورود)
 4. برای همسر: کپی برابر اصل شده عقد نامه رسمی ترجمه فارسی و تایید شده توسط نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در کشور مربوط و تایید وزارت امور خارجه
 5. برای فرزند: اگر متولد ایران باشد گواهی ولادت (در صورت عدم خروج از کشور تایید سفارت کشور متبوع و گواهی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران برای گذرنامه)
 6. پنج قطعه عکس ۳ در ۴ (برای بانوان عکس با حجاب)
 7. پرداخت و ارائه فیش بانکی به مبلغ یک میلیون ریال به حساب شماره 2171151302005 بانک ملی ایران
 8. پرداخت ۲۰ هزار ریال جهت تشکیل پوشه
 9. ۴ عدد فرم تایپ شده درخواست پروانه اقامت
 10. ثبت نام در سامانه http://www.atbahayateamn.ir و ارائه پرینت بیمه یکساله
 11. تحویل گذرنامه و دریافت رسید تحویل گذرنامه
 12. تکمیل فرم مشخصات
آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۸