تمدید روادید همسر دانشجو (دختر) : تهران

تعداد بازدید:۲۷۶

امکان دریافت اقامت برای همسر دانشجوی دختر فراهم نیست. دانشجوی دختر فقط می تواند ( به تعداد محدود) روادید وی را تمدید نماید.

مدارک مورد نیاز برای تمدید روادید: تهران

  1. گواهی اشتغال به تحصیل دانشجو از واحد دانشگاهی و بلامانع بودن کد پیگیری از سامانه http://www.saorg.ir/
  2. اصل  و دو نسخه از صفحه اول گذرنامه ، اعتبار، روادید تحصیلی، مهر ورود و شناسه فراگیر گذرنامه
  3. سه قطعه عکس ۳ در ۴ 
  4. پرداخت و ارائه فیش بانکی به مبلغ 300.000 ریال به حساب شماره 2171151302005 بانک ملی ایران
  5. پرداخت و ارائه فیش بانکی به مبلغ 700.000هزار ریال به حساب شماره 2171151302005 بانک ملی ایران برای روادید بین یک تا سه ماه
  6. پرداخت ۲۰ هزار ریال جهت تشکیل پوشه
  7. تکمیل دو نسخه برگ درخواست تمدید روادید 
  8. تحویل گذرنامه و دریافت رسید تحویل گذرنامه
  9. تکمیل فرم مشخصات
آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۸