دانشجویان انتقالی و میهمان

تعداد بازدید:۲۵۴۱۵

بخش ثبت نام دانشجویان انتقالی ، میهمان و معرفی ماده 55و66

دانشجوی عزیز با سلام لطفاً با در دست داشتن مدارک اشاره شده مراحل ثبت نام را مطابق شرح ذیل اقدام فرمائید در غیر اینصورت این واحد دانشگاهی در خصوص اخذ واحد و ارسال کارنامه میهمانی و سایر اقدامات آموزشی شما هیچ گونه مسئولیتی نخواهد داشت. 
 

مراحل ثبت نام

دانشجوی محترم لطفاً با در دست داشتن اصل مدارک ذیل جهت انجام مرحله اول به معاونت دانشجویی و فرهنگی مراجعه نمائید.(ساختمان جرجانی طبقه زیرزمین)

1- مراجعه به معاونت دانشجویی و فرهنگی جهت تائید مدارک و اخذ فرم مجوز نیمسال مربوطه (سرکارخانم رضوانی)
2- مدارک تائید شده به همراه فرم های پرینت شده و تکمیل فرم ها و مراجعه به بایگانی دانشگاه جهت تشکیل پرونده (طبقه چهارم ساختمان ابن سینا آقای شعبانزاده ) 

                        . فرم رشته های دوره کارشناسی ناپیوسته
                        
. فرم رشته های پزشکی و غیر پزشکی در مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای عمومی
                        
. فرم رشته های دوره کارشناسی ارشد


3- به همراه پرونده تشکیل شده به آموزش مربوطه مراجعه و سیستم مکانیزه واحد ثبت و برگه ی تائیدیه ثبت نام اخذ نمائید.
4- مراجعه به امور دانشجویان جهت درج نحوه ورود در سیستم مکانیزه واحد و اخذ فرم جدید تائیدیه ثبت نام 
5- مراجعه به سایت دانشگاه (www.iautmu.ac.ir) جهت انتخاب واحد نیمسال مربوطه

مدارک لازم

1- مدارک تائید شده معاونت دانشجویی وفرهنگی به همراه کارنامه کلی ممهور شده یا لیست دروس پیشنهادی دانشگاه مبداء
2- فرم های مخصوص ثبت نام

                        . فرم رشته های دوره کارشناسی ناپیوسته
                        
. فرم رشته های پزشکی و غیر پزشکی در مقاطع کارشناسی پیوسته و دکترای عمومی
                        
. فرم رشته های دوره کارشناسی ارشد


3- دو قطعه عکس
4- یک نسخه کپی شناسنامه از تمام صفحات
5- یک نسخه کپی کارت ملی

زمان بندی ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان میهمان :


تذکر مهم: با عنایت به شروع کلاس ها از تاریخ 16/11/1395 دانشجویان میهمان و انتقال می بایست همزمان علاوه بر انتخاب واحد در کلاس ها نیز حضور داشته باشند.
 

 

16/11/1395

 

رشته زیست شناسی ژنتیک مقطع کارشناسی پیوسته
رشته زیست شناسی بیوشیمی مقطع کارشناسی پیوسته
رشته پزشکی 
دانشکده پیراپزشکی : کلیه رشته های کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد


 

17/11/1395

 

رشته زیست شناسی- میکروبیولوژی مقطع کارشناسی 
رشته زیست شناسی ژنتیک مقطع کارشناسی ارشد
رشته زیست شناسی علوم جانوری مقطع کارشناسی ارشد 
دانشکده پرستاری و مامایی : کلیه رشته ها در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد
دانشکده بهداشت و مهندسی پزشکی: کلیه رشته ها

18/11/1395

 

رشته های زیست شناسی–علوم سلولی ومولکولی درمقطع کارشناسی وکارشناسی ارشد
رشته های زیست شناسی –میکروبیولوژی در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۷ شهریور ۱۳۹۷