استعدادهای درخشان

تعداد بازدید:۴۳۸۳

شیوه نامه پذیرش دنشجویان استعداد درخشان در سال 1399

شیوه نامه پشتیبانی از فعالیت های علمی و فرهنگی بنیاد ملی نخبگان

آموزش ثبت نام در سامانه استعدادهای درخشان

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:

طرح دوره عمومی متعهدات ضریب K

Mph تحصیل همزمان دوره MPH و یا کارشناسی ارشد مجازی (رشته آموزش پزشکی یا آموزش الکترونیک)

Mph تحصیل همزمان دوره MPH و یا کارشناسی ارشد مجازی (رشته آموزش پزشکی یا آموزش الکترونیک)

  تحصیل هم زمان دوره MBA

اصلاحیه شرایط معافیت و انجام خدمات موضوع قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان 

توضیحاتی درباره آیین نامه ها و تسهیلات ویژه استعدادهای درخشان 

دستورالعمل اجرایی موضوع 5 نشست 66 شورای آموزشی پزشکی و تخصصی(سال98) 

 

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری:

کاربرگ بررسی رتبه اول ارشد برای استفاده از آئین نامه جذب و نگهدار ینیروی انسانی نخبه

کاربرگ شناسایی مسابقه های علمی بین المللی

کاربرگ گزارش فعالیت های استعدادهای درخشان

کاربرگ بررسی پذیرش بدون آزمون دانشجویان ممتاز

آیین نامه دوره های دکتری پیوسته در رشته های خاص برای استعدادهای درخشان

آیین نامه تسهیلات آموزشی ویژه دانشجویان ممتاز

آیین نامه اعطای کمک هزینه به دانشجویان ممتاز

آیین نامه تشکیل دفتر استعدادهای درخشان

آیین نامه تسهیلات پژوهشی ویژه دانشجویان ممتاز

دستورالعمل اعطا و بازپرداخت تسهیلات رفاهی به دانشجویان ممتاز و نمونه

آیین نامه امکان گذراندن درس های اضافی برای دانشجویان  کارشناسی ارشد دارای استعدهای درخشان

آیین نامه بهره مندیِ دانشجویان دارای استعداد درخشان از کلاسهای اموزش عالی آزاد

دستورالعمل اجرایی تشخیص اعتبار جشنواره ها و مسابقه های علمی

دستورالعمل چگونگی شناسایی ومعرفی نخبگان وظیفه(کارشناسی ارشد و دکتری)

آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

آیین نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر

اصلاحیه آیین نامه ارایه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر

آیین نامه استعداد درخشان دانشگاه آزاد

آیین نامه پذیرش با آزمون استعدادهای درخشان در دوره های کارشناسی(پیوسته و ناپیوسته)وکارشناسی ارشد

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی دکتری

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان در دوره تحصیلی کارشناسی

آیین نامه تحصیل همزمان در دو رشته ویژه دانشجویان استعداد درخشان(جدید)

دستورالعمل اجرایی آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد و دکتری

نکات مربوط به آیین نامه تحصیل همزمان دانشجویان در دو رشته تحصیلی

 

مراحل ثبت اختراع در سازمان مالکیت فکری

آیین نامه استعدادهای برتر و فارغ التحصیلان ممتاز برای ورود به دوره های تحصیلی بالاتر در دانشگاه آزاد اسلامی

آئین نامه عضویت چهره های استعداد درخشان در باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

دستورالعمل اجرایی نحوه امتیاز دهی به فعالیت های تحقیقاتی دانشجویان پژوهشگر

آئین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی

 

 

آخرین ویرایش۰۲ آبان ۱۳۹۹