دفتر ارتقاء، ترفیع و تبدیل وضعیت

تعداد بازدید:۵۲۴۲

مدیر مرکز امور هیات علمی : دکتر سولماز خلیفه

لطفا سوالات خود را در مورد ارتقا از طریق واتساپ به شماره 09128614233 ارسال فرمائید. 

در اولین فرصت پاسخگوی همکاران گرامی خواهیم بود

دریافت پیشنهادات و انتقادات از طریق ایمیل زیر:

s.khalifeh@iautmu.ac.ir

 

آئین نامه تبدیل وضعیت

آئین نامه ارتقاء پزشکی

آئین نامه ارتقاء غیر پزشکی

آیین نامه تشویق و رکود اعضای هیات علمی

بخشنامه تبدیل وضعیت

شیوه نامه اجرایی ایین نامه ارتقای پزشکی

شیوه نامه اجرایی ایین نامه ارتقای غیرپزشکی

فرم ارتقای پزشکی

فرم شناسنامه ی فرهنگی

فرم گزینش

فرمهای ارتقای غیر پزشکی

 

آخرین ویرایش۰۵ تیر ۱۴۰۰