اداره مدرسین حق التدریس و طرح تعاون

تعداد بازدید:۹۴۵۲

مدیر مرکز امور هیات علمی : دکتر سولماز خلیفه 

مسئول اداره مدرسان حق التدریس و طرح تعاون: خانم دکتر کیا

02122614618

دریافت پیشنهادات و انتقادات از طریق ایمیل زیر:

s.khalifeh@iautmu.ac.ir

آخرین ویرایش۲۹ خرداد ۱۴۰۰