دفترچه تلفن ستاد معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی

تعداد بازدید:۳۵۴۴۰
ادارات

تلفن

داخلی

رایانامه

آدرس پستی

معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی 22614611 275 a_education@iautmu.ac.ir خیابان شریعتی، دوراهی قلهک، خیابان پابرجا، بلوار آئینه، نبش خیابان گل یخ
مدیر کل آموزش و تحصیلات تکمیلی 22614611 276 - "  "  "
اداره کل آموزش و تحصیلات تکمیلی 22614611 263,260 education@iautmu.ac.ir "  "  "
اداره کارگزینی هیات علمی 22601324 271,272 fm@iautmu.ac.ir "  "  "
اداره مدرسین حق التدریس 22614618 286,288 dep_teach@iautmu.ac.ir "  "  "
مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی 22614611 277 edc@iautmu.ac.ir "  "  "
اداره امتحانات 22006660-6 208,344 - "  "  "
دفتر ارتقاء، ترفیع و تبدیل وضعیت 22614618 285,287 arpo@iautmu.ac.ir "  "  "
اداره استعدادهای درخشان 22614611 278 talent@iautmu.ac.ir "  "  "
اداره امور آزمایشگاه ها 22614611 264 lab@iautmu.ac.ir "  "  "
مرکز مهارت های حرفه ای     psc@iautmu.ac.ir "  "  "
دریافت نظرات عمومی - -

nazar@iautmu.ac.ir

-
دریافت ایده های نوآورانه - - ideh_amoozesh@iautmu.ac.ir -

 

 

آخرین ویرایش۰۷ مهر ۱۳۹۸