آئین نامه ها و بخشنامه ها

تعداد بازدید:۲۳۴۰۴

آیین نامه دانشگاه آزاد اسلامی

آیین نامه کاردانی-کارشناسی پیوسته و ناپیوسته

اصلاحیه و تکمیل ماده 7 و 8 آیین نامه کارشناسی ارشد ورودی 95

آیین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی پزشکی - 1

آئین نامه آموزشی دوره دکترای عمومی داروسازی

آمار زایمان توسط دانشجویان مامایی و تسهیل فرایند فراغت از تحصیل ایشان در دوران کرونا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teb-Bullet-R.gif آئین نامه جدید ارتقاء گروه پزشکی

 Teb-Bullet-R.gif  فرم جدید ارتقاء گروه پزشکی

 Teb-Bullet-R.gif شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی گروه پزشکی

 Teb-Bullet-R.gif آئین نامه جدید ارتقای گروه غیر پزشکی

 Teb-Bullet-R.gif فرم جدید ارتقاء گروه غیر پزشکی

 Teb-Bullet-R.gif شیوه نامه اجرایی آئین نامه ارتقا اعضای هیات علمی گروه غیر پزشکی

Teb-Bullet-R.gif آئین نامه تشویق و رکورد علمی

گروه علوم پزشکی

 Teb-Bullet-R.gif آیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی

Teb-Bullet-R.gif آیین نامه آموزشی دوره دکتری (PhD)

Teb-Bullet-R.gif آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

 Teb-Bullet-R.gif آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی.کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته

 

گروه غیر پزشکی

Teb-Bullet-R.gif آئین نامه آموزشی دوره های کاردانی ، کاردانی ناپیوسته ،  کارشناسی ، کارشناسی ناپیوسته ، کارشناسی ارشد پیوسته 

Teb-Bullet-R.gif آئین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته

Teb-Bullet-R.gif آئین نامه آموزشی دوره دکتری

--------------------------------------------------

 Teb-Bullet-R.gif آئین نامه های آموزشی


 Teb-Bullet-R.gif آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی


 Teb-Bullet-R.gif آئین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در مقطع دکترای تخصصی


 Teb-Bullet-R.gif دستورالعمل جدید تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه
   

 Teb-Bullet-R.gifآئین نامه همکاری اساتید عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی که از رساله دکترای تخصصی خود دفاع نموده اند لیکن هنوز به استادیاری ارتقا نیافته اند به عنوان استاد راهنما و مشاور پایان نامه های دانشجویان کارشناسی ارشد

 Teb-Bullet-R.gif آئین نامه ارتقاء اعضای هیئت علمی


 Teb-Bullet-R.gifآیین نامه آموزشی دوره دکتری عمومی پزشکی


 Teb-Bullet-R.gif آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی.کارشناسی پیوسته و کارشناسی ناپیوسته


 Teb-Bullet-R.gif آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی


 Teb-Bullet-R.gif آئین نامه پذیرش بدون آزمون فارغ التحصیلان ممتاز مقطع کارشناسی ارشد در مقطع دکترای تخصصی

 
 Teb-Bullet-R.gif
دستورالعمل جدید تبدیل وضعیت استخدامی اعضای هیات علمی دانشگاه


 Teb-Bullet-R.gif آیین نامه صندوق تامین هزینه مازاد درمان کارکنان و اعضای هیات علمی


 Teb-Bullet-R.gif آیین نامه صندوق بیمه عمر کارکنان و اعضای هیات علمی

 
 Teb-Bullet-R.gif دستورالعمل معادل سازی و محاسبه امتیازات دانش پژوهی آموزشی در ماده 1 آئین نامه اتقاء

 Teb-Bullet-R.gifآیین نامه شرایط جدید ادامه تحصیل مربیان دانشگاه آزاد اسلامی در مقطع دکتری تخصصی در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی دولتی

 Teb-Bullet-R.gif آئین نامه جدید ارتقاء مرتبه اعضای هیات علمی دانشگاه 

آخرین ویرایش۲۵ خرداد ۱۳۹۹