اطلاعیه پورتالها

تعداد بازدید:۲۴۴۵۰۴۰

اطلاعیه مهم آموزشی

1-دانشجوی گرامی در انتخاب واحد نیمسال دوم حداقل اخذ 12 واحد الزامی است.


2-پس از انتخاب واحد دروس انتخاب شده را قطعی و تایید نهایی نمایید. در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده دانشجو میباشد.


3- در زمان حذف و اضافه دانشجویان مجازند حداکثر 2 درس حذف و 2 درس اضافه نمایند .


4-در صورت اخذ مرخصی می بایست درخواست خود را به آموزش دانشکده ارائه نمایند و از تایید مرخصی خود از طریق آموزش مربوطه اطمینان حاصل نمایند و و در صورت انتخاب واحد امکان اخذ مرخصی مقدور نمیباشد و می بایست حذف ترم و اخذ مرخصی نمایند .

 

اطلاعیه مهم:

لطفا جهت پرداخت الکترونیکی شهریه از موبایل و تبلت استفاده ننمایید.
 

 

در صورت مطالعه موارد فوق 1534068787-edu1-7.jpg را کلیک بفرمایید

در صورت مطالعه موارد فوق 1534068805-edu1-9.jpg را کلیک بفرمایید

در صورت مطالعه موارد فوق 1534068832-edu1-10.jpg را کلیک بفرمایید

در صورت مطالعه موارد فوق 1534068860-edu1-11.jpg را کلیک بفرمایید

در صورت مطالعه موارد فوق 1534068884-edu1-12.jpg را کلیک بفرمایید

در صورت مطالعه موارد فوق 1534068903-edu1-13.jpg را کلیک بفرمایید

 

 

 

آخرین ویرایش۰۲ بهمن ۱۳۹۸