مطالب مرتبط با کلید واژه

دانشجویان غیر ایرانی


اخذ گذرنامه

کسانیکه دارای کارت هستند: دانشجو توسط واحد دانشگاهی به اداره اتباع استانداری محل اقامت جهت ابطال کارت و اخذ برگ تردد سه ماه معرفی می‌گردد دانشجو می‌بایست با (برگه تردد سه ماهه، گواهی اشتغال به تحصیل از واحد دانشگاهی و بلامانع بودن ...